PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / ochrona środowiska
    Firma Avantor Performance Materials Poland jest wieloletnim i cenionym dostawcą produktów skierowanych do instytucji związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Nasze produkty są m.in. stosowane w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Inspektoratach Ochrony Środowiska i Weterynaryjnych.

    Oferta obejmuje odczynniki, sprzęt i szkło laboratoryjne, rozpuszczalniki wysokiej czystości, produkty do mikrobiologii oraz środki do uzdatniania wody. Produkowane w Avantor Performance Materials Poland związki metali szlachetnych są również wykorzystywane przy produkcji katalizatorów.

    Od wielu lat uczestniczymy w postępowaniach przetargowych zgodnie z wytycznymi Ustawy o Zamówieniach Publicznych, jak również realizujemy indywidualne zamówienia naszych Klientów.

    Nasza wiedza i dotychczasowe doświadczenie pozwalają nam również zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług analitycznych oraz realizowane na zlecenie odzysk i utylizację odpadów chemicznych.

    Szczegółowe informacje o produktach oferowanych przez nas uzyskacie Państwo w części produktowej niniejszej strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z Działem Sprzedaży Avantor Performance Materials Poland S.A.

Zobacz również:
produkty analityczne
usługiOchrona Środowiska
Zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 672) informuję, iż Avantor Performance Materials Poland S.A. jest zakładem zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl Dyrektywy Seveso III.
Podstawowe informacje o zagrożeniu oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

1. Informacje o zgłaszającym

Kontakt:
1  Zgłaszający  Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna
2  Siedziba  44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
3  Pozostałe dane teleadresowe  Tel.: 032 2392000
Fax: 032 2392370
E-mail: avantor.pl@avantormaterials.com
WWW: www.poch.com.pl
4  Kierujący Zakładem  Tomasz Kania – Prezes Zarządu
5  Osoba kontaktowa  Krzysztof Skirmuntt
Kierownik Działu Ochrony Środowiska
Tel.: 0606643767, 032 2392466;
Fax: 032 2392202
E-mail: krzysztof.skirmuntt@avantormaterials.com2. Informacje o zakresie działalności

1  KRS  0000010108, Sąd Rejonowy w Gliwicach
2  Regon  271563380
3  Charakter prowadzonej działalności  PKD 2007: 2013Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 2004: 2413Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
4  Opis procesów prowadzonych w Zakładzie  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie produkcji chemikaliów i odczynników chemicznych dla przemysłu, laboratoriów badawczych i przemysłowych różnych specjalności w kraju i za granicą.
W procesach wytwórczych wykorzystuje się w absolutnej większości reakcje chemiczne prowadzone na mokro w objętościach od kilku dm 3 do 3m 3 . Reakcje prowadzone są najczęściej w roztworach wodnych lub w przypadku niektórych reakcji organicznych w rozpuszczalnikach organicznych. Na instalacje składają się dedykowane określonym procesom zestawy urządzeń nie tworzące ścisłego ciągu technologicznego.

Wśród urządzeń wykorzystywanych do realizacji produkcji wymienić należy:

- uniwersalne reaktory chemiczne (np. typu Lampart)
ogrzewane parą nasyconą, elektrycznie lub gazem, zaopatrzone w mieszadła elektryczne i/lub pokrywy;
- prasy filtracyjne – układy filtracyjne do sączenia, pracujące z pompą tłoczącą;
- zbiorniki, w których prowadzone są np. zagęszczanie, krystalizacja;
- wirówki do oddzielania ługów poreakcyjnych;
- destylatory i kolumny rozdzielające;
- suszarki i/lub pokoje suszarnicze
- absorbery, wykraplacze par i inne urządzenia służące ograniczeniu emisji do środowiska i in.

Urządzenia nie tworzą, jak wspomniano, ścisłych ciągów technologicznych ze względu na sposób prowadzenia procesu. Produkcja odbywa się w systemie wsadowym (szarżowym, „batch”). Podstawową systemu batch jest jednostkowy proces prowadzony w określonym układzie (złożonym np. z reaktora, prasy filtracyjnej, wanny krystalizacyjnej, wirówki i suszarki, zestawianym zgodnie z potrzebami jednostkowej technologii) od momentu wprowadzenia substratu/ów do chwili otrzymania produktu/ów. Kolejne etapy przebiegają wg schematu:

reakcja chemiczna<->reakcja fizyczna;
reakcja I -> reakcja II -> ... -> oczyszczanie ->konfekcjonowanie

Szczegółowy opis każdej techniki/technologii jest zawarty w Opisie Procesu Technologicznego (OPT).3. Klasyfikacja zakładu

Klasyfikacja ogólna Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 138), który stanowi implementację do prawa polskiego załączników dyrektywy Seveso III Zakład jest klasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Klasyfikacja szczegółowa Dział Kategoria Klasyfikacja zagrożenia
Dział "H" - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA H1 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi narażenia Zakład zwiększonego ryzyka
H2 OSTRO TOKSYCZNE
 • kategoria 2, wszystkie drogi narażenia
 • kategoria 3, narazenie droga inhalacyjna
 • Zakład zwiększonego ryzyka
  Dział "P" - ZAGROŻENIA FIZYCZNE "P8 SUBSTANCJE STALE I CIEKLE UTLENIAJACE substancje ciekłe utleniajace, kategoria 1, 2 lub 3, lub substancje stale utleniajace,
  kategoria 1, 2 lub 3"
  Zakład zwiększonego ryzyka
  Dział "E" - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA "E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1" Zakład zwiększonego ryzyka
  "E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2" Zakład zwiększonego ryzyka

   
   

  4. 5. Informacje o rodzaju substancji będących przyczyną rozszerzenia zgłoszenia oraz Istniejące i planowane zabezpieczenia instalacji


  6. Powiadamianie wewnętrzne i zewnętrzne

  Zakład utrzymuje listy alarmowe:
  - listę pracowników funkcyjnych powiadamianych w sytuacji zagrożenia na telefony służbowe
  - listę powiadamianych służb zewnętrznych
  - listę telefonów kontaktowych do przedsiębiorstw sąsiadujących z zakładem.
  System powiadamiania jest zawarty w Planie ratownictwa chemicznego oraz w Planie ochrony zakładu.
  Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia opisano w Planie ratownictwa chemicznego.  Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

  projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland