PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa

   > rozpoznanie i likwidacja
         skażeń

   > testy
   > wykrywacze gazów

   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / produkty dla obronności i bezpieczeństwa / testy
    NARKO-2 – zestaw do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych w warunkach polowych

    Zestaw NARKO-2 służy do wstępnej identyfikacji następujących substancji:
- amfetamina
- MDEA
- heroina
- kokaina
- marihuana
- diazepam (Valium, Relanium)
- metamfetamina
- MDMA
- MBDB
- morfina
- barbiturany
- haszysz
- 2C-B
- kodeina
- LSD
- efedryna
- klonazepam
- flunitrazepam

 

    
Charakterystyka zestawu NARKO-2:
 • wszystkie składniki niezbędne do wykonania analiz umieszczone zostały w poręcznej walizce,
 • analizy można wykonać bezpośrednio w miejscu akcji, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,
 • zestaw zawiera 12 rodzajów testerów pozwalających na przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z narkotykami,
 • testery wykonane są w formie zamykanych saszetek, w których znajdują ampułki odpowiednio dobranymi odczynnikami, bezpośredni kontakt z odczynnikami zredukowany jest do minimum,
 • procedura identyfikacji narkotyków jest bardzo prosta i szybka, polega na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze,
 • rozbudowany algorytm wykonywania badań pozwala na wykonanie bardzo szczegółowej identyfikacji narkotyków,
 • system wykonywania następujących po sobie testów ogranicza możliwość uzyskania fałszywie pozytywnych wyników analiz,
 • znajdujący się w zestawie odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,
 • poszczególne odczynniki wchodzące w skład zestawu sprzedawane są również indywidualnie, aby zapewnić możliwość uzupełnienia zestawu w trakcie jego użytkowania.
Drzewo postępowania przy identyfikacji (plik PDF).

    Zestawienie odczynników uzupełniających do NARKO-2 (każde opakowanie zawiera 10 sztuk testerów).

Nazwa odczynnika

Zastosowanie

NARKO-2, Test nr 1, Odczynnik Marquis’a

Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny

NARKO-2, Test nr 2, Odczynnik kwas azotowy stężony

Potwierdzenie obecności heroiny, morfiny i kodeiny

NARKO-2, Test nr 3, Odczynnik Simon’a

Wykrywanie metamfetaminy, MDMA, MDEA i MBDB

NARKO-2, Test nr 4, Odczynnik Mecke’go

Odróżnianie morfiny od heroiny i kodeiny

NARKO-2, Test nr 5, Odczynnik Scott’a

Wykrywanie kokainy

NARKO-2, Test nr 6, Odczynnik Dille-Koppanyi’ego

Wykrywanie barbituranów

NARKO-2, Test nr 7, Odczynnik Ehrlich’a

Wykrywanie LSD

NARKO-2, Test nr 8, Odczynnik Fast Blue B Salt

Wykrywanie produktów Cannabis: marihuany i haszyszu

NARKO-2, Test nr 9, Odczynnik do wykrywania Cl-

Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej

NARKO-2, Test nr 10, Odczynnik do wykrywania SO42-

Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej

NARKO-2, Test nr 11, Odczynnik do wykrywania efedryny

Wykrywanie efedryny

NARKO-2, Test nr 12, Odczynnik do wykrywania diazepamu, flunitrazepamu, klonazepamu

Wykrywanie diazepamu (valium, relanium), flunitrazepamu i klonazepamu

NARKO-2, Test nr 13, Odczynnik do wykrywania GHB i soli GHB*

Wykrywanie GHB i soli GHB

NARKO-2, Odczynnik neutralizujący

Neutralizacja odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania

* - odczynnik nie wchodzi w skład zestawu NARKO-2, sprzedawany jest osobno.

    NARKO-1 - zestaw do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych w warunkach laboratoryjnych
    Zestaw NARKO-1 służy do wstępnej identyfikacji następujących substancji:
- amfetamina,
- MDEA
- heroina
- kokaina
- marihuana
- diazepam (Valium, Relanium)
- metamfetamina
- MBDB
- morfina
- barbiturany
- haszysz
- flunitrazepam
- MDMA
- 2C-B
- kodeina
- LSD
- efedryna
- klonazepam

    Charakterystyka zestawu NARKO-1:
 • rozwiązanie przeznaczone dla ekspertów-chemików pracujących w laboratoriach kryminalistycznych,
 • zestaw zawiera 14 rodzajów odczynników, zawartych w buteleczkach wyposażonych w zakraplacze, pozwalających na przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z narkotykami,
 • wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia analiz zostały umieszczone w zestawie,
 • procedura analityczna jest bardzo prosta i szybka, polega na umieszczeniu próbki badanej substancji na płytce porcelanowej i naniesieniu odpowiedniej ilości kropel odczynników wywołujących reakcję barwną z narkotykami,
 • uzyskane efekty barwne reakcji porównuje się z wzorcami barwnymi znajdującymi się w instrukcji zestawu,
 • system wykonywania następujących po sobie testów ogranicza możliwość uzyskania fałszywie pozytywnych wyników analiz,
 • znajdujący się w zestawie odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych,
 • poszczególne odczynniki wchodzące w skład zestawu sprzedawane są również indywidualnie, aby zapewnić możliwość uzupełnienia zestawu w trakcie jego użytkowania.
    PIR-1 - Zestaw odczynników do rozpoznawania i identyfikacji materiałów wybuchowych w warunkach laboratoryjnych

    Zestaw PIR-1 służy do rozpoznawania i identyfikacji materiałów wybuchowych stosowanych w technice wojskowej, w górnictwie oraz mieszanin pirotechnicznych produkcji przemysłowej i „domowej”. Stosując zestaw PIR-1 można zidentyfikować praktycznie wszystkie polinitrozwiązki oraz estry kwasu azotowego.

    Charakterystyka zestawu PIR-1
 • działanie zestawu polega na wywoływaniu reakcji barwnych specyficznych dla poszczególnych materiałów wybuchowych,
 • zestaw zawiera 4 rodzaje odczynników, zawartych w buteleczkach wyposażonych w zakraplacze, oraz wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania testów,
 • procedura analityczna jest bardzo prosta i szybka, polega na umieszczeniu próbki badanej substancji na płytce porcelanowej i naniesieniu odpowiedniej ilości kropel odczynników wywołujących reakcję barwną z materiałami wybuchowymi,
 • uzyskane efekty barwne reakcji porównuje się ze skalą barw charakterystycznych dla poszczególnych grup materiałów wybuchowych, znajdującą się w zestawie PIR-1,
 • testy charakteryzują się wysoką czułością i pozwalają na wykrycie nawet śladowych ilości materiałów wybuchowych,
 • Zestaw PIR-1 w zmodernizowanej wersji, sprzedawany pod marką PIR-S, służy do oznaczania osmalin powystrzałowych w badaniach balistycznych.
    POCH-TEST Znacznik Solvent Yellow 124

    Zestaw służy do szybkiej identyfikacji dodatku znacznika Solvent Yellow 124 (Euromarker) w paliwach. W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych (Dz. U. Nr 53 z 2004 r., poz. 527), do olejów opałowych dodawany jest nieusuwalny znacznik, który pozwala na odróżnienie ich od paliw silnikowych - olejów napędowych.
    Produkowany przez nas zestaw służy do szybkiego badania paliwa w:
 • pojazdach,
 • cysternach,
 • zbiornikach magazynowych,
bezpośrednio w miejscu pobrania próbki, np. w trakcie kontroli drogowej.

    Wynik testu jest uzyskiwany w przeciągu kilku minut, w postaci reakcji barwnej. Po wykonaniu testu, nastąpi rozdzielenie cieczy w testerze na dwie warstwy.
    Pojawienie się czerwonego (przechodzącego w różowe) zabarwienia dolnej warstwy cieczy w testerze świadczy o obecności oleju opałowego w badanej próbce paliwa.
    Zestaw „POCH TEST Znacznik Solvent Yellow 124” pozwala na przetestowanie 40 próbek paliwa.
    W wyposażeniu zestawu znajduje się kanister, służący do bezpiecznego dla środowiska przechowywania wszelkich powstających w trakcie prowadzenia testu odpadów i zlewek.
    Produkt szczególnie polecamy dla:
 • Służb Celnych,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • baz transportowych,
 • stacji paliw,
 • Policji.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland