> rekrutacje
> proces rekrutacji
> FAQ

główna / praca / FAQ
   Czy firma umożliwia podnoszenie kwalifikacji?
   Proponujemy szkolenia pozwalające na podnoszenie Twoich kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy. Obowiązuje też program szkoleń dla poszczególnych grup pracowników. Np., jeżeli znajdziesz się w grupie kadry menedżerskiej, prawdopodobnie przejdziesz cykl szkoleń pt. "doskonalenie kadry menedżerskiej". Nasz program obejmuje również szkolenia nakierowane na Twoje umiejętności interpersonalne - np. trening asertywności, efektywna komunikacja, sztuka prezentacji, sztuka negocjacji i inne.
   Proponujemy również szkolenia specjalistyczne. Za cel tych szkoleń stawiamy uzyskanie przez Ciebie kwalifikacji zawodowych. Związane są one ściśle z działem, w którym pracujesz i pozwalają na wykonywanie codziennej pracy na Twoim stanowisku.
   Ponadto możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach zawodowych, magisterskich lub podyplomowych. Jeśli ich kierunek będzie zgodny z oczekiwaniami firmy, spółka zwróci Ci część poniesionych z tego tytułu kosztów.

   Jakie są moje szanse rozwoju zawodowego w Spółce?
   Planowanie kariery polega na określeniu dziedzin, które Cię najbardziej interesują i odpowiadają Twoim predyspozycjom. Dlatego też planujemy indywidualne ścieżki rozwoju i kariery - drogi awansu w strukturze firmy dla konkretnych stanowisk.
   Raz podjęta praca na danym stanowisku nie musi być pracą "do końca życia" Możesz zmienić pracę nie zmieniając pracodawcy.
   Rozpoczynając pracę np. w dziale produkcyjnym nie musisz na nim poprzestać. Po pewnym czasie, w zależności od Twoich predyspozycji możesz zmienić dział i pracować tam gdzie będziesz osiągać najlepsze rezultaty. Razem ze swoim przełożonym będziecie ustalać Twoje cele zawodowe. Na tej podstawie oraz na podstawie corocznej oceny efektywności pracownika dobierzecie szkolenia, które będą dla Ciebie najbardziej użyteczne.

   Jaki Spółka posiada pakiet socjalny?
   Naszym pracownikom zapewniamy dostęp do pakietu socjalnego, którego składnikami są m.in.:

   Opieka medyczna:
   Dbamy o Twoje zdrowie - jest ono monitorowane przez lekarza przemysłowego: większość badań będziesz mógł przeprowadzić na miejscu w działającym na terenie Spółki Laboratorium Analiz Medycznych.

   Pożyczki:
   W firmie działa kasa zapomogowo-pożyczkowa, istnieje także fundusz świadczeń socjalnych. Z funduszu tego, po spełnieniu określonych warunków, możesz otrzymać pożyczkę mieszkaniową i remontową czy też dofinansowanie wczasów i kolonii.

   Stołówka pracownicza:
   W Spółce zapewniamy na niektórych stanowiskach ciepłe posiłki regeneracyjne, które można spożyć w stołówce. Stołówka oferuje również smaczne obiady oraz bufet.


Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland