> rekrutacje
> proces rekrutacji
> FAQ

główna / praca / proces rekrutacji
   Prowadzimy całoroczny proces rekrutacji w zależności od zapotrzebowania. Rekrutujemy swoich przyszłych pracowników poprzez ogłoszenia w prasie i na uczelniach, biura karier studenckich, firmy doradztwa personalnego oraz biura pośrednictwa pracy.

   Proces rekrutacji składa się z dwóch części:
   Część I:
   Oczekujemy, że przygotujesz swój list motywacyjny wraz z CV i przyślesz dokumenty na adres e-mail: rekrutacja@avantormaterials.com
   W swoim CV nie zapomnij umieścić klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 1997-08-29 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. Ust. z 2002, nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

   Część II:
   Po pozytywnej ocenie Twojej oferty zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną, która może przebiegać 2 lub 3 etapowo. Pierwszy etap dotyczy poznania Ciebie i Twoich oczekiwań. Rozmowę tę przeprowadzi osoba reprezentująca dział personalny. Po pozytywnym przejściu tego etapu czeka Cię kolejna rozmowa, tym razem z udziałem szefa działu, w którym chciałbyś pracować. Podczas tych rozmów możesz spodziewać się pytań dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczeń, planów zawodowych. Możemy chcieć również ocenić Twój poziom znajomości języka obcego. W zależności od stanowiska może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia trzeciej rozmowy - w obecności i przy udziale dyrektora pionu.
   Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie naszej Spółki w Dziale Personalnym i Administracyjnym. Informacje o wynikach rozmów otrzymasz do 3-ch tygodni od rozmowy kwalifikacyjnej.

   Kontakt:
 Dyrektor Personalny:
 Anna Dziubka
 tel. 32 23-92-203
 e-mail: anna.dziubka@avantormaterials.com
 Specjalista ds. Personalnych:
 Wioletta Piluk
 tel. 32 23-92-225
 e-mail: wioletta.piluk@avantormaterials.com
 Specjalista ds. Kadr:
 Celina Głąb
 tel. 32 23-92-365
 e-mail: celina.glab@avantormaterials.com


Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland